Ceny

Ceny uvedené v katalogu produktů firmy Meditools jsou zpravidla platné k datu poslední aktualizace. Toto datum je uvedeno v zápatí katalogu.

U málo obrátkového sortimentu se může stát, že některý z dodavatelů naši firmu včas neinformuje o změně cen. To se projeví jako neaktuální údaj v katalogu a firma se to většinou dozví až při objednávání konkrétního zboží pro zákazníka. Pokud se to stane, případ je projednán před realizací objednávky a v případě, že zákazník souhlasí se změnou, následuje dodávka zboží.

V ceníkových řádcích katalogu jsou ceny uvedeny včetně DPH (daně z přidané hodnoty). Vpravo, vedle údaje o ceně, je ikona ve tvaru lidské postavy se psem nebo jenom ikona psa. Ikona postavy se psem značí fakt, že se jedná o certifikovaný humánní zdravotnický prostředek. Tedy, dle přílohy č. 3 k zákonu č. 235/2004 Sb. mohou některé takto označené položky spadat do snížené sazby DPH. Naopak Ikona samotného psa je použita tam, kde nejsou dostupné potřebné humánní certifikace, či produkty není možno použít v humánní medicíně. Z toho tedy vyplývá, že položky označené ikonou psa budou vždy v základní sazbě DPH. Dále pak naleznete v ceníkových řádcích tlačítko Info. Kliknutím na toto tlačítko se vám zobrazí podrobnosti o ceně položky, cena bez DPH a samozřejmě také do které sazby DPH položka skutečně spadá.